Hvad er Commissioning

Sikring af at et byggeri overholder bygherres krav


Commissioning er en kvalitetsstyrings proces, der verificerer, dokumenterer og tester, at et byggeri opfylder de specificerede krav.

Commissioning processen opstiller målbare funktionsbaserede krav i starten af et projekt. Disse krav kontrolleres for overholdelse igennem alle projektets faser: projekteringsfaserne, udførelsesfasen og driftsfasen.

Commissioning stammer fra skibs- og flyindustrien, og ordet Commissioning kommer fra det latinske ord committere, som betyder: at forene, forbinde, kombinere og at samle. Læs mere om historien om Commissioning på CxWiki.


Faserne

Commissioning processen følger alle byggeriets faser – helt fra program fasen og ind i driften. Commissioning processen er en kvalitetsorienteret kontrol og dokumentationsproces, der er en del af byggeprojektet. Processen inddrager allerede eksisterende arbejdsprocesser og fokuserer på områder, der normalt ikke er omfattet af danske byggesager.

Illustrationen nedenfor viser, hvordan Cx-aktiviteterne kan indarbejdes i byggeriets fasemodel.


Læs mere om Commissioning

Hvis du vil vide mere om Commissioning, kan du besøge nedenstående links: